Draagvlak, datagestuurde besluiten en voor altijd impactgericht werken

In niveau 1 lees je over het het creëren van draagvlak onder medewerkers voor een cultuuromslag. In niveau 2 wordt behandeld hoe impactgericht werken kan worden geïntegreerd in overleggen en besluiten. Niveau 3 biedt verdieping over de verankering van impactgericht werken in de organisatie.