managment_check-1.png
 

Stap 1
Gebruik data voor het maken van besluiten

Data (zowel output als outcome data) kunnen gebruikt worden voor besluiten op twee niveaus:

  1. de uitvoering van een programma

  2. het doorontwikkelen van de organisatiestrategie

Hoe vaak je (de inzichten uit) data gebruikt, is afhankelijk van het doel wat je hiermee hebt. Wat regelmatig, periodiek of af en toe betekent voor jouw organisatie, hangt af van de activiteiten, de duur en het type organisatie waarin je werkzaam bent.

 
 

Wanneer

Wie

Wat


 

Regelmatig

Operationeel niveau

  • monitoren op problemen

  • controleren of de doelgroep en/of stakeholders worden bereikt

 

 

Periodiek

Beleidsmatig niveau

  • bepaal of er behoefte is aan training voor medewerkers

  • gebruik outcome data om wijzigingen aan te brengen in het aanbod en om te bepalen welke budgetten nodig zijn

 

 

Af en toe 

Beleidsmatig en strategisch niveau

  • gebruik alle type monitoring en evaluatie-data voor het bepalen van de strategie: opschalen of afschalen van activiteiten, stoppen met aanbod, ontwikkelen nieuwe aanpak

  • evalueer hoe impactgericht werken is verankerd binnen de organisatie en besluit wat er eventueel nodig is om dit beter te kunnen doen

 

Besluiten over het stopzetten, bijsturen of opschalen kunnen grote financiële en maatschappelijke gevolgen hebben. Om die reden is het belangrijk om besluiten te baseren op bewijs uit betrouwbare data. Wanneer data bijvoorbeeld aantonen dat er sterke negatieve effecten zijn op de doelgroep, dan is het noodzakelijk om de activiteit hierop aan te passen. Kleine veranderingen kunnen voor een grotere impact zorgen zonder dat hier altijd extra financiën voor nodig zijn.

Het betrekken van nieuwe stakeholders en/of het proberen van een nieuwe aanpak kunnen het begrip van het probleem vergroten. Wanneer een activiteit negatieve of geen impact creëert, is het verstandig om je strategie te heroverwegen. Op deze manier kan je je capaciteit inzetten voor activiteiten die wél een positieve impact creëren. Wanneer activiteiten effectief blijken, kan het project wat betreft grootte en bereik worden opgeschaald om meer waarde te creëren.

Lees onder ‘Cultuur’ meer over het verkrijgen van draagvlak en het inrichten van processen voor het doorvoeren van veranderingen binnen de organisatie.