Besluitvorming op basis van data, rapporteren naar buiten en dashboards

In niveau 1 lees je over het maken van besluiten op basis van je monitoring en evaluatie. In niveau 2 wordt behandeld op welke manieren je over de effecten van je activiteiten kan rapporteren. Niveau 3 biedt verdieping over het gebruik van dashboards als middel om impactgericht werken en hoe dit in te bedden in de organisatie, ter voorbereiding op de volgende pijler Cultuur.