Kiezen voor data, methoden voor dataverzameling en data-analyse

In niveau 1 lees je over het maken van een keuze voor de data die je nodig hebt om te leren van je resultaten en om te sturen op meer impact. In niveau 2 worden enkele veelgebruikte methoden voor dataverzameling behandeld. Niveau 3 biedt verdieping over het analyseren van data ter voorbereiding op de volgende pijler Leren en Rapporteren.