Gebruik een dashboard als overzicht van je kwantitatieve monitoring- en evaluatiedata

Met een dashboard kan je een overzicht creëren van de kwantitatieve monitoring- en evalutiedata die je verzamelt. Dit wordt in een dashboard verbeeld in grafieken of diagrammen. Hiermee bewaar je informatie over je presteren op alle relevante indicatoren op dezelfde plek en wordt het eenvoudiger om dit te gebruiken als stuurinformatie.

managment_check3-1.png

Bepaal de vereisten

  • Wie is de eindgebruiker van het dashboard?  Betrek deze mensen in de ontwikkeling van het dashboard om er voor te zorgen dat het aansluit op hun wensen en behoeften.

  • Wat zijn de streefwaarden? Een dashboard geeft duiding door de data af te zetten tegen de streefwaarden.

  • Wat zijn de belangrijkste indicatoren waarvan de data gepresenteerd moeten worden? En over welke tijdsperiode?

  • Focus op een aantal indicatoren waarop de gebruiker invloed kan uitoefenen zodat het dashboard uitnodigt om in actie te komen. Prioriteer deze indicatoren met zorg.  

managment_check3-1.png

Ontwikkel het dashboard

  • Bepaal de databronnen, bijvoorbeeld een api met SurveyMonkey, een link met openbare databronnen of met bestaande systemen binnen de organisatie.

  • Selecteer een tool. Zie een uitgebreide selectie tools in het Kenniscentrum.

  • Ontwikkel een design waarin je bepaalt hoe data gevisualiseerd moeten worden.

managment_check3-1.png

Implementeer en test

  • Implementeer de tool in de organisatie en train de gebruikers.

  • Test en ontwikkel de tool verder na verloop van tijd en opgedane ervaringen.

 

Hoe zorg je vervolgens dat inzichten uit het dashboard ook in de organisatie landen en worden gebruikt? Creëer een impactgerichte organisatiecultuur. Lees hier meer over in de pijler Cultuur.


cultuuricon.png

Naar Cultuur

 

Case Studies

20 kleine goede doelen uit Kent (Verenigd Koninkrijk) lieten samen een software-toepassing ontwikkelen, om een standaard te ontwikkelen voor hun monitoring en evaluatie.

Op Pinterest is een verzameling dashboards van goede doelen te vinden.