cultuur_check3-1.png

Stap 1
Medewerkerniveau

Maak impactgericht werken onderdeel van HR-processen om medewerkers blijvend te motiveren en te faciliteren om impactgericht te werken.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Maak impactgericht werken onderdeel van functieomschrijvingen en selectieprocessen.

 • Neem een hoofdstuk over impactgericht werken op in het werknemershandboek en maak het onderdeel van het inwerktraject.

 • Bied trainingen aan op het gebied van monitoring en evaluatie, impactgericht werken en/of data-analyse.

 • Beoordeel (alle) werknemers in functionerings- en beoordelingsgesprekken ook op hun mate van impactgericht werken.

 • Onderhoud een open cultuur waarin falen telt als leermoment en geen invloed heeft op de beoordeling en/of promotiekansen van medewerkers.  

cultuur_check3-1.png

Stap 2
Organisatieniveau

Richt structuren en processen zo in dat impactgericht werken zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Het opnemen van impactgericht werken in strategie en projectplannen.

 • Het opbreken van programma’s in kleinere projecten, waarmee je als organisatie meer wendbaar wordt (agile werken).

 • Maak budget beschikbaar voor het meten, analyseren, toepassen en rapporteren van monitoring en evaluatie data. Tip: Neem kosten rondom impactgericht werken op in financieringsaanvragen.

 

cultuur_check3-1.png

Stap 3
Systeemniveau

Maak het verzamelen, bijhouden en analyseren van data eenvoudig en geschikt voor samenwerking door de juiste software te gebruiken.

 Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Het beste bestandstype om opgehaalde data in te verzamelen en inzichtelijk te maken. Voor anekdotische kwalitatieve data kan dat een template in tekstbestand of spreadsheet zijn. Voor kwantitatieve data werk je het beste met een spreadsheet (zoals Excel, Numbers of Google Sheet) of speciale impact software (zie Tools).

 • Toegankelijkheid en mogelijkheden van samenwerking. Zeker wanneer medewerkers ook buiten kantoor werken is een online toepassing aan te raden. 

 • Dezelfde programma’s en templates voor alle afdelingen.

 • Weergave van alle data in een dashboard: een compleet overzicht van (de voortgang op) resultaten. Dit is het eenvoudigst met speciale impactsoftware, maar er zijn ook andere mogelijkheden (zie Kenniscentrum).

cultuur_check3-1.png

Stap 4
Stakeholderniveau

Vaak haal je data op bij de doelgroep en andere stakeholders. Betrek hen en andere netwerkpartners ook breder bij het vergroten van je positieve impact.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Het aangaan van een continue dialoog met de context waarin je opereert. Informeer jezelf over het werk van andere organisaties die aan dezelfde maatschappelijke verandering werken en wees responsief in reactie op veranderingen in de context.

 • Betrek zowel de financier als de doelgroep en mogelijk andere stakeholders van je activiteiten in het vaststellen van je Theory of Change en de impactdoelen. Een neveneffect hiervan is dat de financier begrijpt hoe impact tot stand kan komen en daardoor transparantie over resultaten verwelkomt (ook wanneer deze tegenvallen) en flexibel is met betrekking tot aanpassingen in de uitvoering die leiden tot een succesvoller eindresultaat.

 

Je hebt alle pijlers doorlopen.
Meer tools en kennis vind je in het Kenniscentrum.