Onderzoek en doelen, de Theory of Change en het monitoringsplan

In niveau 1 lees je over de basis van een goede impactstrategie: het uitvoeren van een probleem- en stakeholderanalyse en het formuleren van impactdoelstellingen. In niveau 2 wordt behandeld hoe je met een Theory of Change van impactdoelstellingen tot een activiteitenplan komt op organisatie- of programmaniveau. Niveau 3 biedt verdieping over het opstellen van een monitoringsplan ter voorbereiding op de volgende pijler Monitoring en Evaluatie.