Van bewijzen naar verbeteren

De cultuuromslag die we willen bereiken is van ‘impact meten voor de financier’ naar ‘impactgericht werken voor de doelgroep’. Hiermee verandert het doel van dataverzameling rondom verwachte en gerealiseerde effecten van bewijzen (to prove) naar verbeteren (to improve).

Om te komen van ‘to prove’ naar ‘to improve’, is een cultuuromslag nodig: mensen en processen moeten zich gaan richten op leren en verbeteren op basis van data. Maar hoe faciliteer je die cultuuromslag? Hiervoor zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 

Case study

Europeana Foundation heeft in samenwerking met Sinzer een playbook ontwikkeld op basis van hun eigen ervaring in het maken van stappen richting een impactgerichte organisatie.


cultuur_check-1.png

Stap 1
Erkennen bestaande cultuur

Voor verandering komt eerst erkenning: Wat is de heersende cultuur? Welke (onuitgesproken) normen en afspraken zijn er? Welke ingesleten patronen? Hoe worden data momenteel (niet) gebruikt?

Hoe kan je te werk gaan? Denk aan:

  • Toewijding van de directie aan de omslag naar een impactgerichte organisatiecultuur. Zonder steun van de leiding van een organisatie is een duurzame cultuurverandering vaak niet mogelijk.

  • Organisatiebrede input over de huidige cultuur: Betrek alle medewerkers en zorg dat alle input (positief en negatief) wordt opgehaald. Maak het een open gesprek van kritische reflectie. Waar loopt men tegenaan? Wat staat in de weg van leren en verbeteren? Wat gaat goed en moet behouden worden?

  • Urgentie: Wees helder over het belang van een cultuuromslag naar impactgericht werken. Wat gebeurt er als je doorgaat op de oude voet? Wat kan de nieuwe cultuur brengen?cultuur_check-1.png

Stap 2
Betrokkenheid en draagvlak creëren

Draagvlak onder medewerkers is cruciaal voor cultuurverandering. Welke knelpunten en uitdagingen blijken uit stap 1? Welke gedeelde ambities en belangen zijn er om meer impactgericht te gaan werken? Wat is daarvoor nodig?

Hoe kan je te werk gaan? Denk aan:

  • Een open dialoog met alle medewerkers of afdelingen. Inventariseer wie welke data (met betrekking tot de effecten van activiteiten of diensten) op welke wijze wil gebruiken en voor welk doel. Zijn er verschillende gebruikersgroepen, bijvoorbeeld een groep die data verzamelt in het veld en één die de inzichten vertaalt naar communicatiemiddelen? Zorg dan dat de verschillende gebruikers, hun doelen, en hun activiteiten voor iedereen helder zijn.

  • Start met gedeelde ambities en belangen (bijvoorbeeld het verbeteren van de effectiviteit van je dienstverlening aan mensen die het nodig hebben) en werk van daaruit toe naar gedragen oplossingen en een organisatiebrede visie die door medewerkers herkend en erkend wordt.

  • Formuleer SMART doelen rondom ‘impactgericht werken’ om de verandervisie concreet te maken. Dit helpt om invulling te geven aan het veranderplan en om regelmatig te inventariseren of de ‘veranderdoelen’ bereikt zijn.