managment_check2-1.png

Communiceer en leg verantwoording af

Steeds meer organisaties hebben een jaarlijks impactrapport om extern te communiceren wat er bereikt is. Het is daarbij belangrijk te weten wie de uiteindelijke lezer is van het rapport en welke informatie die lezer verwacht. Dit kan verschillend zijn per doelgroep van je rapport: medewerkers verwachten bijvoorbeeld andere informatie dan een impact-financier.

 • Maak een overzicht van de potentiële lezers van het rapport en welke informatie zij verwachten om dit vervolgens met hen te verifiëren.

 • Communiceer niet alleen positieve resultaten. Wees transparant over wat je geleerd hebt, welke limitaties er zijn in de data die verzameld en geanalyseerd zijn en wat de volgende keer eventueel beter kan.

 • Bepaal welke datavisualisaties (iconen, grafieken, infographics, tekst) er nodig zijn voor het goed overbrengen van je boodschap. Onderstaande tabel helpt je verder.

Het communiceren van informatie over de effecten van je activiteiten kan een belangrijke rol spelen in het onderhouden en verdiepen van relaties met met donors, de doelgroep en andere stakeholders.

Hoe presenteer je dit?

 • Iconen en afbeeldingen

 • Staafdiagram

 • Cirkeldiagram, donut of iconen

 • Lijngrafiek

 • Plot diagram

 • Heat map

 • Word cloud

Wat wil je laten zien?

 • Feiten en weetjes

 • Vergelijkingen

 • Een onderdeel van

 • Verandering over tijd

 • Relatie tussen verschillende factoren

 • Geografische spreiding

 • Tekst analyse

Meetplan en de CBF Erkenningsregeling

Het CBF vraagt van organisaties in alle toetsingscategorieën dat zij inzicht geven in wat wel en niet bereikt is in het licht van het (meerjaren)beleid. Zo nodig kan het beleid dan aangepast worden.

Voor organisaties in de toetsingscategorieën B en C (voor organisaties met totale baten vanaf 500.000 euro) is dit een harde norm.

 
 

Worksheet

Checklist voor het opstellen van een betrouwbaar impactrapport.


Case studies

IMC Weekendschool maakt gebruik van een infographic om hun impact aan een brede groep stakeholders te presenteren.

De Museum Plus Bus rapporteert over haar impact met een aantrekkelijk rapport waarin effecten zowel tekstueel als grafisch zijn weergegeven.