Een impactgerichte organisatiecultuur

Is ‘impact’ iets dat alleen leeft bij de communicatieafdeling of PMEL-medewerker of leeft het organisatiebreed? Vaak zijn missie en visie mooi verwoord in een strategiedocument, maar leven ze onvoldoende op de werkvloer. Een impactgerichte organisatiecultuur behelst dat medewerkers niet alleen weten wat de missie is, maar ook hoe specifieke activiteiten daaraan bijdragen, en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Zo worden medewerkers actief eigenaar van de gerealiseerde resultaten.

Hiervoor is het essentieel om impactgericht werken te integreren in organisatieprocessen. Met de volgende vier stappen kun je hiermee in je organisatie aan de slag:

 
 
cultuur_check2-1.png

Stap 1
Maak monitoring en evaluatie data een vast onderdeel van overleggen

Wordt monitoring en evaluatie van data pas gebruikt als een financier daarom vraagt? Om echt impactgericht te werk te gaan, moeten de resultaten van activiteiten een vast onderdeel zijn van overleggen.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Maak monitoring en evaluatie van data standaard onderdeel van de agenda van een overleg.

 • Bespreek regelmatig wat er is gerealiseerd (of niet) en reflecteer daarop. Deel resultaten, ook de faalervaringen (bijvoorbeeld over onbedoelde negatieve effecten), breed in de organisatie. Een randvoorwaarde hiervoor is dat ‘falen’ door het management wordt geaccepteerd als leermoment.

 • Relateer (voortgang op) resultaten aan de overkoepelende missie.

 

cultuur_check2-1.png

Stap 2
Gebruik monitoring en evaluatie data als stuurinformatie

Hoe gebruik je momenteel data over de resultaten van je activiteiten? Met name in langer lopende projecten helpt tussentijds evalueren om te bepalen of je op koers ligt, en om bij te sturen wanneer dat niet zo is.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Het actief duiden van data. De volgende vragen helpen hierbij:

  • Wat wilde je weten? Zijn resultaten gerealiseerd zoals verwacht?

  • Hoe sterk is je bewijs?

  • Had het beter gekund, en zo ja, hoe?

  • Wat is er onverwacht nog meer gebeurd?

  • Waar kun en wil je op managen?

 • Het omzetten van data in concrete verbeteracties die leiden tot een succesvoller eindresultaat.

cultuur_check2-1.png

Stap 3
Benoem impactambassadeurs

Bij wie is impactgericht werken belegd in jouw organisatie? Voor een impactgerichte cultuur is het belangrijk dat impact een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Hoe zorg je hiervoor in jouw organisatie? Denk aan:

 • Het aanstellen van impactambassadeurs. Ambassadeurs zijn mensen in je organisatie die het belang van impactgericht werken inzien en dit kunnen uitdragen. Bij voorkeur zijn dit mensen met een goed (informeel) netwerk binnen de organisatie, die het leuk vinden en er goed in zijn om verbintenis te creëren.

 

cultuur_check2-1.png

Stap 4
Creëer korte-termijn-successen

Hoe wordt in jouw organisatie stilgestaan bij mooie resultaten? Met het vieren van de successen die voortkomen uit de cultuurverandering erken en beloon je inzet en creëer je vertrouwen in het succes van impactgericht werken.

Voorbeelden van korte-termijn-successen zijn:

 • een compliment van een financier voor het delen van een transparante impactevaluatie

 • positieve reacties uit de doelgroep op vragen over hun ervaring met jullie activiteiten

 • het tussentijds aanpassen van een project op basis van data, wat tot meer impact heeft geleid